Rencontres du Cread


RIAD BENGHEBRID
دوران العمل الطوعي للكفاءات و أثره على الميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية

Division Firmes et Économie Industrielle

 

   Le 28/05/2019 , à 11 h:00

   Salle de réunions du CREAD

Catégorie